Viorel Salan: “Trebuie să-i învăţăm pe copiii noştri să preţuiască, să cinstească trecutul istoric şi cultural al națiunii române”

Trăim acum un prezent liber, întemeiat  pe sacrificiile eroilor români din toate timpurile.  Știuți  sau neștiuți, eroii noștri au luptat cu vitejie şi au murit pentru libertate, pentru credinţă, pentru neatârnare, pentru unirea ca neam și țară.

Avem nevoie să ne cunoaştem trecutul milenar, ca să ne putem trăi cu cinste şi înţelepciune prezentul şi să privim încrezători în viitor.

Pomenirea eroilor neamului românesc la praznicul Înălţării Domnului a fost hotărâtă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920. Și, în această zi, în toate bisericile din țară și străinătate se face pomenirea tuturor eroilor români căzuți de-a lungul veacurilor pe toate câmpurile de luptă pentru credință, libertate, dreptate și pentru apărarea țării și întregirea neamului.

Nu a fost o decizie întâmplătoare ca, în această zi importantă a creştinismului, să sărbătorim şi Ziua Eroilor.

Ziua Eroilor simbolizează culmea jertfei, a devotamentului fără limite şi a iubirii de țară fără margini la care s-au ridicat peste veacuri, înaintaşii noştri, ca să ne aducă întregirea, dezrobirea, pacea şi libertatea.

Eroii sunt, în același timp, jertfa prin veacuri a unui neam. Dar nu este de ajuns numai să ne aducem aminte de ei cu respect şi recunoştinţă.

Este, azi şi acum, momentul potrivit să apreciem şi să promovăm valorile cu adevărat autentice ale neamului şi să le cultivăm cu grijă, să le respectăm şi să le  punem în practică prin fapte.  

Trebuie să-i învăţăm pe copiii noştri să preţuiască, să cinstească trecutul istoric şi cultural al națiunii române, să trăiască în dimensiunea spirituală a acestui neam,  să păstreze  credinţa ortodoxă strămoşească,  să îi cinstească mereu cu recunoștință pe cei care și-au sacrificat viața pentru ca noi să trăim acum în unitate și libertate.

Se cuvine de aceea să ne plecăm fruntea şi inima într-o pioasă reculegere în faţa eroilor noştri, ctitori ai veşniciei româneşti, şi să lăsăm să cadă o lacrimă de recunoştinţă pentru sacrificiul lor suprem, pus la temelia vieţii noastre de azi.

Dumnezeu să-i odihnească în pace pe eroii neamului!

Hristos S-a înălțat!

VIOREL SALAN

Deputat PSD Hunedoara

         Membru al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s