Viorel Salan: Cel mai important aspect rămâne dialogul direct cu oamenii

Au trecut deja două luni din prima sesiune parlamentară din acest an. Pentru a afla şi cu ce rezultate, ne-am adresat lui Viorel Salan, deputat PSD şi secretar al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

  • Care este cea mai valoroasă realizare din aceste două luni de zile?

Sunt foarte bucuros că am reuşit să îmi împlinesc un vis mai vechi. Toate cetățile dacice din Munții Orăștiei au protecția asigurată de către jandarmi. Legea nr. 23/2020 al cărei iniţiator sunt a fost pusă în aplicare.

Am avut deosebita onoare să fiu invitat la inaugurarea postului de jandarmi montani pentru cetățile Blidaru, Piatra Roșie și Bănița. Am fost emoționat să mă aflu din nou alături de foștii mei camarazi. Au fost de faţă reprezentaţi ai autorităţilor locale cu atribuţii în acest sens.

Desigur greul abia de acum încolo începe. Însă, mă bucur că, din punct de vedere al administrării și al protecției, cetățile sunt pe mâini bune. Pe de o parte Consiliul Județean Hunedoara, prin direcția special creată, va sprijini activitatea de cercetare științifică, astfel încât să păstrăm aceste vestigii în cele mai bune condiții pentru generațiile următoare. De cealaltă parte, Jandarmeria Română are capabilitățile necesare pentru a organiza protecția monumentelor cu foarte bune rezultate. Aşa cum îi cunosc, jandarmii şi vor face cu porfesionalism datoria.

  • În ce fel se desfăşoară în mod obişnuit activitatea parlamentară?

Cele trei paliere principale ale activităţii parlamentare sunt activitatea derulată în plenul Camerei, cea desfăşurată în cadrul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi cea din teritoriu.

  • Atunci să le luăm pe rând. Ce ne puteţi spune despre activitatea din plenul Camerei Deputaţilor?

Şi aici lucrurile se desfăşoară pe mai multe direcţii, dar cea mai importantă dintre ele rămâne adoptarea legilor. Iar în această perioadă au fost adoptate o serie de legi importante. M-aş opri doar la trei dintre acestea.

Primul este Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și a Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale. A fost completat cadrul legislativ al achiziţiilor verzi astfel încât autorităţile/entităţile contractante să utilizeze factori de evaluare privind protecţia mediului, în cadrul criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost pe care îl utilizează pentru a identifica oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

Un alt proiect de lege important adoptat a fost cel care reglementează statutul personalului contractual care, în perioada stării de alertă, a fost încadrat pe perioadă determinată. Proiectul de lege prevede condiţiile şi termenele în care trebuie reglementat statutul personalului contractual angajat fără concurs pe perioada stării de alertă. Textul adoptat prevede între altele că instituţiile şi autorităţile publice pot angaja personal fără concurs, în funcţie de nevoile determinate de prevenirea şi combaterea situaţiei care a generat starea de alertă şi exclusiv pentru activităţi legate de aceasta, pentru o durată determinată, ce nu poate depăşi 90 de zile de la data încetării stării de alertă.

Şi aş încheia această scurtă enumerare cu adoptarea Legii privind căutarea persoanelor dispărute. Aşa cum am susţinut şi în şedinţa de plen, prin acest act normativ statul va oferi intervenţie calificată în cazul persoanelor vulnerabile, a victimelor, în care categorie se înscriu şi persoanele dispărute.

  • Dacă ar trebui să evidenţiaţi actele normative cele mai importante dezbătute în cadrul Comisiei pentru apărare, la care anume v-aţi opri?

Poate cel mai important proiect discutat este Propunerea legislativă pentru modificarea art.11 alin.(1) lit.c) din Legea nr.51/1991 privind securitatea naţională a României prin care sunt incluşi  în categoria beneficiarilor de informaţii în domeniul securităţii naţionale a primarilor de sector din municipiul Bucureşti şi a primarilor municipiilor reşedinţă de judeţ. Desigur un argument decisiv pentru adoptarea acestei modificări îl reprezintă conflictul militar ce se derulează la graniţele României şi unde vedem cât de hotărâtor este rolul primarilor comunităţilor locale în derularea luptelor.

Dar aş mai putea adăuga aici Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu amendamentele depuse de M.A.I. şi M.Ap.N. şi însuşite de preşedinţii comisiilor pentru apărare din cele două Camere ale Parlamentului României. Pe scurt este vorba despre acordarea unor majorări salariale pentru anumite componente ale Sistemului Naţional de Apărare. Un gest absolut necesar în actuala conjunctură internaţională.

– Despre activitatea parlamentară în teritoriu ce ne puteţi spune?

Aici cel mai important aspect rămâne dialogul direct cu oamenii. Din acest motiv, uşa cabinetului parlamentar este mereu deschisă, chiar şi în afara programului de audienţe. În luna martie am oferit o nouă dimensiune acestor discuţii, efectuând deplasări în comune, şi stând de vorbă şi cu primarii despre dificultăţile pe care le întâmpină în rezolvarea unor situaţii locale.

Următorul pas este să semnalez ministerelor de resort situaţiile respective şi să solicit găsirea unor soluţii concrete. Şi ca să dau un exemplu, am reuşit în acest fel să rezolvăm situaţia locatarilor din blocul ANL Simeria, care locuiau în condiţii insalubre, deşi blocul este nou construit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s