Modificarea legislației privind Pilonul 2 de pensii este impusă de realitate

Statul român are obligația să protejeze cât mai bine interesele cetățenilor contribuabili, mai ales în situația în care aceștia nu au libertatea opțiunii, contribuția lor fiind transferată automat de la Pilonul 1 la Pilonul 2, până când ies la pensie.

Realitatea scoate la iveală că faptul că actuala legislație referitoare la Pilonul 2 de pensii are nevoie de modificări care să protejeze banii de pensii ai românilor. Scandalurile de delapidare, randamentele negative și orice alte efecte produse de proasta gestionare a banilor poate fi oprită doar prin modificarea legislației.

 Ministerul Muncii a preluat modificările făcute legislației de către Autoritatea de Supraveghere Financiară  (ASF) care nu are drept de inițiativă legislativă și a devenit inițiatorul Proiectului de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul pensiilor private.

Un cadru legal actualizat la cerințele și provocările existente este necesar pentru asigurarea funcționării în condiții de siguranță a administratorilor fondurilor de pensii private, a depozitărilor activelor fondurilor de pensii private, precum și a Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private.

Modificările legislative importante din acest Proiect de Ordonanță:

  • Administratorul Fondului are obligația de a deține permanent un nivel adecvat de lichiditate, astfel încât să acopere activitatea curentă pe o perioadă de cel puțin 6 luni.
  • Se stabilește un comision unic de administrare, perceput atât pentru prestarea activităților principale și a celor secundare/conexe; acum sunt două comisioane.
  • Se consolidează principiile de evaluare a activelor fondurilor și responsabilitatea administratorilor, și se definesc în profunzime regulile de investire a banilor.
  • Se separă clar atribuțiile și responsabilitățile diferitelor structuri de conducere, supraveghere și control, după caz, astfel încât să fie evitate eventualele conflicte de interese și să fie acordată autoritatea și independența necesară funcțiilor de control.

Modificările legislației privind Pilonul 2 de pensii nu au vreo legătură cu naționalizarea. Este o mare și cinică minciună acuzația fostului ministru USR al Economiei, că modificarea legislației privind Pilonul 2 de pensii ar aduce naționalizarea fondurilor private. În fapt, prin astfel de atitudini publice stupide, reprezentanții USR își închipuie că-i pot apăra pe administratorii privați din Pilonul 2 care au delapidat banii românilor sau i-au pierdut pe bursă.

PSD dorește reglementări clare în privința gestionării banilor tuturor românilor care contribuie la Pilonul 2 de pensii și neadoptarea, în regim de urgență, de măsuri legislative de revizuire și completare a cadrului de reglementare primar din sistemul pensiilor private ar submina strategia și eforturile Autorității de Supraveghere Financiară de dezvoltare a sistemului de pensii private.

         Ilie Toma, deputat PSD Hunedoara

Ilie Toma, deputat PSD Hunedoara

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s