Viorel Sălan: „Este grav că Termocentrala de la Mintia a fost închisă doar pentru a fi ulterior vândută”


Criza energetică, închiderea Termo­centralei de la Mintia, legile securităţii naţionale şi războiul din Ucraina au fost principalele subiecte ale dialogului cu Viorel Sălan, deputat PSD, secretar al Comisiei pentru apărare, ordine pu­blică şi siguranţă naţională şi membru al Comisiei permanente comune a Ca­merei Deputaţilor şi Senatului în do­meniul securităţii naţionale.
Poliana Mardari – Teama românilor în acest moment rămâne legată de cât de mari vor fi facturile la energie în iarna următoare. Ce veşti aveţi pentru noi în legătură cu aceasta?
Viorel Sălan – Cea mai tragică mă­sură pentru români luată de guvernele an­te­rioare de dreapta a fost liberali­za­rea preţurilor la energie. A fost ales cel mai prost moment. Ţin minte cum se anunţa trimfalist că vom avea energie mai ieftină. Dar preţul de anul acesta al ener­giei este de 10 ori mai mare decât preţul de anul trecut. Iar efectele au fost în lanţ. Scumpirea energiei a dus la scumpirea alimentelor, ceea ce a dus la creşterea inflaţiei. Dacă guvernul ac­tual nu ar fi luat în martie decizia pla­fo­nării preţurilor, am fi avut în acest mo­ment o inflaţie dublă. În iarna aceasta, preţul la energie va fi plafonat pentru consumatorii cas­nici. De asemenea, suntem singura ţară europeană care a luat măsuri atât pen­tru consumatorii casnici, cât şi pentru agenţii economici. Prioritatea guver­na­men­tală în acest moment este să depă­şim criza ener­giei. Există multe pro­vo­cări, dar am con­vingerea că vom reuşi.
P. M. – În aceste circumstanţe, de ce a fost totuşi închisă Termocentrala de la Mintia?
V. S. – Am apreciat mereu în mod pu­blic că închiderea Termocentralei de la Mintia este o gravă eroare în contextul actualei crize energetice de după pan­demie. De altfel, preşedintele Laurenţiu Nistor a făcut demersuri sistematice pen­tru a împiedica închiderea termo­cen­tralei şi concedierea oamenilor, atât în calitate de preşedinte al Consiliului Ju­deţean Hunedoara, cât şi de preşe­din­tele al Organizaţiei Judeţene a PSD Hunedoara. Din păcate, argumentele noastre nu au fost luate în considerare şi apelurile au rămas fără nici un rezultat. Am aflat că Termocentrala Mintia a fost vândută prin administrator judiciar cu 91 de milioane de euro, după ce au fost investiți în retehnologizare cel puțin 150 de milioane de euro. Ceea ce este com­plet aberant. Ministrul de resort declară că sunt impuse condiții drastice pentru ca o nouă capacitate de producție de 800 MW, mai verde, să ia locul vechilor grupuri care funcționau pe bază de cărbune. Dar nu ne explică de ce a ales să „privatizeze” termocentrala prin în­chi­derea ei. Este complet absurd ca, în plină criză energetică, să închizi capa­ci­tăți de producție fără să pui ceva nou în loc. În acelaşi timp, este grav ca Termo­centrala de la Mintia a fost închisă doar pentru a fi ulterior vândută.
P. M. – Se vorbeşte mult despre Legile securităţii naţionale. Ce ne puteţi spune despre stadiul în care se află acestea acum?
V. S. – În cadrul Coaliţiei s-a luat decizia ca Legile securităţii naţionale să con­sti­tuie un demers al guvernului şi să fie pre­zentate parlamentului ca un pachet legislativ compact. Parlamentul s-a pre­gătit. Are deja o comisie specială, al că­rei membru sunt. Așteptăm tot pachetul de legi să treacă prin guvern, să fie asu­mat și de către Coaliție, și de către gu­vern, iar apoi să intre în dezbatere pu­blică. Deci, le aşteptăm la parlament. Ele reprezintă o prioritate absolută şi o ur­genţă maximă mai ales în actualul con­text al conflictului militar din Ucraina.
P. M. – Care este după părerea dum­nea­voastră cel mai mare pericol în acest moment în legătură cu războiul din Ucraina?
V. S. – Cred că un incident sau un acci­dent nuclear la Centrala de la Zaporojie ar pune în pericol nu numai Ucraina sau Rusia, ci întreaga Europă. Ar trebui să ne reamintim accidentul precedent de la Cernobâl din aprilie 1986 care este con­si­derat şi azi ca fiind cel mai grav eveni­ment de acest fel din istoria energiei nu­cleare. Atunci, după explozia centralei, un nor de precipitații radioactive s-a în­dreptat spre părțile vestice ale Uniunii Sovietice, Europei și părțile estice ale Americii de Nord. Suprafețe mari din Ucraina, Belarus și Rusia au fost pu­ter­nic contaminate, fiind evacuate aproxi­ma­tiv 336.000 de persoane. Circa 60 la sută din precipitațiile radioactive au căzut în Belarus, conform datelor post-sovietice oficiale. Un incident nuclear nu este doar un eveniment local, iar efec­tele sunt grave şi se resimt multe de­cenii după un astfel de eveniment. Din acest motiv, consider că indiferent de mizele iniţiale ale acestui conflict ar fi înţelept ca părţile să se gândească în mod serios şi la o soluţie reală pentru în­cetarea conflictului. Altfel, continuarea războiului nu va aduce decât mai multă moarte, mai multă suferinţă, sărăcie şi ruină. Poate a venit timpul să ne gândim cu adevărat şi la pace.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s