NATO – SINGURA ALTERNATIVĂ PENTRU APĂRAREA EUROPEI

În ultimii ani, zona Mării Negre a fost mereu utilizată pentru demonstraţii de forţă. De aceea România a susţinut constant necesitatea întăririi Flancului Estic al NATO.  A fost nevoie de declanşarea unui război fără precedent în regiune pentru ca lucrul acesta să fie pus în practică. Acesta a fost subiectul declaraţiei politice de astăzi:

NATO – SINGURA ALTERNATIVĂ PENTRU APĂRAREA EUROPEI 

Să  nu ne amăgim. România este acum stat în prima linie pe Flancul de Est al NATO. Insula Şerpilor, ocupată în acest moment de către Rusia, este un punct strategic şi tactic important la gurile Dunării.

Realitatea ne obligă să luăm în consideraţie acest aspect ca şi eventualitatea ca statutul insulei să rămână neschimbat chiar şi în urma unui tratat de pace stabil.

Privind însă retrospectiv, putem deja identifica elemente relevante ale actualei situaţii geopolitice, aşa cum se prezintă ele în acest moment.

Dacă prin invadarea Ucrainei scopul Rusiei a fost să fragmenteze NATO, ceea ce vedem este o alianţă mai unită ca niciodată pentru a-şi apăra valorile.

Dacă scopul Rusiei a fost să blocheze extinderea NATO, Finlanda şi Suedia au decis să devină membre ale Alianţei Nord Atlantice. Presiunile şi ameninţările politice explicite nu au avut efectul dorit. Singură, experienţa tragică a Ucrainei a devenit  argumentul cel mai puternic în sprijinul acestei hotărâri.

Dacă scopul Rusiei a fost să altereze întreaga structură de securitate europeană, ceea ce a reuşit a fost să producă o apropiere neaşteptată între NATO şi Uniunea Europeană.

Dacă scopul Rusiei a fost  să facă un pas ofensiv în faţa NATO, ceea ce a reuşit a fost să oblige Alianţa la o reevaluare şi la conştientizarea necesităţii de a se reinventa ca organizaţie. De a da curs oportunităţii de a  se adapta noii situaţii şi de a absorbi această realitate, această nouă normalitate pentru securitatea europeană. NATO este acum în pragul unei transformări fundamentale care va reflecta consecinţele pe termen mediu şi  lung ale actualei crize regionale.

În acest moment  asigurarea unui cadru de securitate și stabilitate în zona Flancului Estic a devenit o miză extrem de importantă.

Suntem conştienţi mai mult ca niciodată că avem nevoie de o apărare mai puternică.

Am înţeles cu toţii că de fapt nu există o alternativă la NATO pentru apărarea Europei.

La ultima reuniune NATO a miniştrilor de externe de săptămâna trecută s-a agreat că următorul Concept Strategic al  Alianţei trebuie să ofere un răspuns cu privire la modul în care vom relaționa cu Rusia în viitor.

Conceptul strategic va fi finalizat pentru Summitul de la Madrid din iunie. Şi va fi foaia de parcurs pentru adaptarea continuă a Alianței pentru lumea mai periculoasă și mai competitivă în care trăim.

Alături de aliații noștri, vom continua să ne implicăm activ, în spiritul unității și solidarității aliate, în procesul adaptării NATO la mediul de securitate în permanentă schimbare, marcat de provocări noi și de amenințări din ce în ce mai complexe.

România doreşte să trăiască în pace, în securitate și bunăstare! Noi suntem NATO!

Viorel Salan – Deputat.

Intrarea PSD la guvernare a atenuat efectele negative ale deciziilor fostei coaliții de dreapta

Dacă PSD nu ar fi intrat la guvernare și nu ar fi determinat și impus măsuri sociale ar fi fost mult mai rău, atât pentru populație cât și pentru economie.

Totalul măsurilor și politicilor de sprijin promovate de PSD de la începutul anului reprezintă echivalentul a 3,4% din PIB. Beneficiarii acestor măsuri sunt milioane de cetățeni români și zeci de mii de companii.

46 de miliarde de lei, echivalentul a peste 9 miliarde de euro este impactul financiar al măsurilor și politicilor susținute de PSD, pentru sprijinul acordat  cetățenilor și companiilor românești, de la începutul anului.

20 de miliarde lei reprezintă programe pentru susținerea investițiilor și realizarea reconversiunii de la economia de consum către economia de producție, tranziția la economie verde și tehnologii digitale.

14 miliarde lei reprezintă efortul de menținere a unor prețuri suportabile la energie electrică și la gaz pentru economie și cetățeni pe întreg anul 2022. Sunt peste 3,5 milioane de gospodării, beneficiari direcți.

12 miliarde de lei este dimensiunea pachetului social, ca urmare a creșterii de la începutul anului a pensiilor și alocațiilor pentru copii.

         Este maximul ce s-a putut face într-un timp foarte scurt, cu resursele existente. Efectul se reflectă în încetinirea puternică a ratei de creștere a inflației și menținerea într-o zonă care să permită intervenția asupra celorlalte componente de risc, respectiv combustibil și alimente.

         PSD are în curs de elaborare un nou set de măsuri și programe, atât pentru populație cât și pentru mediul economic, care pun accent deosebit pe atragerea și utilizarea fondurilor europene. Este extrem de important ca România, mai ales în actualul context economic și geopolitic, să utilizeze toate oportunitățile pentru a utiliza efectiv toate resursele financiare europene pe care le poate accesa.

         PSD va continua să gândească și determine guvernul să aplice programe realiste, mai ales pe baza absorbției fondurilor europene, care să mențină echilibrele economice, să reducă inflația și să crească veniturile.

Ilie Toma, deputat PSD Hunedoara

Viorel Salan: Cel mai important aspect rămâne dialogul direct cu oamenii

Au trecut deja două luni din prima sesiune parlamentară din acest an. Pentru a afla şi cu ce rezultate, ne-am adresat lui Viorel Salan, deputat PSD şi secretar al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

  • Care este cea mai valoroasă realizare din aceste două luni de zile?

Sunt foarte bucuros că am reuşit să îmi împlinesc un vis mai vechi. Toate cetățile dacice din Munții Orăștiei au protecția asigurată de către jandarmi. Legea nr. 23/2020 al cărei iniţiator sunt a fost pusă în aplicare.

Am avut deosebita onoare să fiu invitat la inaugurarea postului de jandarmi montani pentru cetățile Blidaru, Piatra Roșie și Bănița. Am fost emoționat să mă aflu din nou alături de foștii mei camarazi. Au fost de faţă reprezentaţi ai autorităţilor locale cu atribuţii în acest sens.

Desigur greul abia de acum încolo începe. Însă, mă bucur că, din punct de vedere al administrării și al protecției, cetățile sunt pe mâini bune. Pe de o parte Consiliul Județean Hunedoara, prin direcția special creată, va sprijini activitatea de cercetare științifică, astfel încât să păstrăm aceste vestigii în cele mai bune condiții pentru generațiile următoare. De cealaltă parte, Jandarmeria Română are capabilitățile necesare pentru a organiza protecția monumentelor cu foarte bune rezultate. Aşa cum îi cunosc, jandarmii şi vor face cu porfesionalism datoria.

  • În ce fel se desfăşoară în mod obişnuit activitatea parlamentară?

Cele trei paliere principale ale activităţii parlamentare sunt activitatea derulată în plenul Camerei, cea desfăşurată în cadrul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi cea din teritoriu.

  • Atunci să le luăm pe rând. Ce ne puteţi spune despre activitatea din plenul Camerei Deputaţilor?

Şi aici lucrurile se desfăşoară pe mai multe direcţii, dar cea mai importantă dintre ele rămâne adoptarea legilor. Iar în această perioadă au fost adoptate o serie de legi importante. M-aş opri doar la trei dintre acestea.

Primul este Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și a Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale. A fost completat cadrul legislativ al achiziţiilor verzi astfel încât autorităţile/entităţile contractante să utilizeze factori de evaluare privind protecţia mediului, în cadrul criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost pe care îl utilizează pentru a identifica oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

Un alt proiect de lege important adoptat a fost cel care reglementează statutul personalului contractual care, în perioada stării de alertă, a fost încadrat pe perioadă determinată. Proiectul de lege prevede condiţiile şi termenele în care trebuie reglementat statutul personalului contractual angajat fără concurs pe perioada stării de alertă. Textul adoptat prevede între altele că instituţiile şi autorităţile publice pot angaja personal fără concurs, în funcţie de nevoile determinate de prevenirea şi combaterea situaţiei care a generat starea de alertă şi exclusiv pentru activităţi legate de aceasta, pentru o durată determinată, ce nu poate depăşi 90 de zile de la data încetării stării de alertă.

Şi aş încheia această scurtă enumerare cu adoptarea Legii privind căutarea persoanelor dispărute. Aşa cum am susţinut şi în şedinţa de plen, prin acest act normativ statul va oferi intervenţie calificată în cazul persoanelor vulnerabile, a victimelor, în care categorie se înscriu şi persoanele dispărute.

  • Dacă ar trebui să evidenţiaţi actele normative cele mai importante dezbătute în cadrul Comisiei pentru apărare, la care anume v-aţi opri?

Poate cel mai important proiect discutat este Propunerea legislativă pentru modificarea art.11 alin.(1) lit.c) din Legea nr.51/1991 privind securitatea naţională a României prin care sunt incluşi  în categoria beneficiarilor de informaţii în domeniul securităţii naţionale a primarilor de sector din municipiul Bucureşti şi a primarilor municipiilor reşedinţă de judeţ. Desigur un argument decisiv pentru adoptarea acestei modificări îl reprezintă conflictul militar ce se derulează la graniţele României şi unde vedem cât de hotărâtor este rolul primarilor comunităţilor locale în derularea luptelor.

Dar aş mai putea adăuga aici Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu amendamentele depuse de M.A.I. şi M.Ap.N. şi însuşite de preşedinţii comisiilor pentru apărare din cele două Camere ale Parlamentului României. Pe scurt este vorba despre acordarea unor majorări salariale pentru anumite componente ale Sistemului Naţional de Apărare. Un gest absolut necesar în actuala conjunctură internaţională.

– Despre activitatea parlamentară în teritoriu ce ne puteţi spune?

Aici cel mai important aspect rămâne dialogul direct cu oamenii. Din acest motiv, uşa cabinetului parlamentar este mereu deschisă, chiar şi în afara programului de audienţe. În luna martie am oferit o nouă dimensiune acestor discuţii, efectuând deplasări în comune, şi stând de vorbă şi cu primarii despre dificultăţile pe care le întâmpină în rezolvarea unor situaţii locale.

Următorul pas este să semnalez ministerelor de resort situaţiile respective şi să solicit găsirea unor soluţii concrete. Şi ca să dau un exemplu, am reuşit în acest fel să rezolvăm situaţia locatarilor din blocul ANL Simeria, care locuiau în condiţii insalubre, deşi blocul este nou construit.

PSD a intrat la guvernare să sprijine firmele românești

          Ministrul PSD al Finanțelor, Adrian Câciu, a alocat sume importante de bani ca ajutor de stat pentru mediul de afaceri național și, pe lângă fondurile alocate programelor IMM Invest și IMM Agro, vor fi lansate noi programe de sprijin prin intermediul a trei piloni strategici, respectiv cele trei fonduri de garantare: Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, Fondul Român de Contra-garantare și Fondul de Garantare a Creditului Rural.

          Totodată, Ministerul Finanțelor a elaborat Proiectul Ordonanței de urgență pentru aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească: PROGRAMUL IMM PROD – pentru industrializarea economiei, PROGRAMUL RURAL INVEST – pentru finanțarea afacerilor din mediul rural, PROGRAMUL GARANT CONSTRUCT – pentru sectorul construcțiilor și PROGRAMUL INNOVATION – pentru invenții și inovații.

          În cadrul Programului IMM PROD se pot finanța următoarele activități:

– Achiziția de echipamente și utilaje, inclusiv pentru reconversia de la intermediere la producție sau demararea de activități noi de producție;

– Construcția, achiziția, amenajarea de terenuri și hale destinate producției;

–  Achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a IMM-urilor, inclusiv proiecte de retehnologizare pentru IMM-urile care activează și dezvoltă proiecte în industria producătoare;

– Achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu care să genereze eficiența energetică consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare;

– Finanțarea capitalului de lucru pentru stocuri de materii prime, materiale și mărfuri (în cazul companiilor producătoare care dețin propriile lanțuri de distribuție) și pentru alte cheltuieli de exploatare, pentru firmele care intenționează să deschidă/dezvolte/ diversifice activități de producție.

          Programul RURAL INVEST are ca obiectiv asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor realizate de către beneficiarii eligibili care își localizează producția în mediul rural și urban mic. În cadrul acestui program sunt eligibile următoarele destinații ale finanțărilor aferente creditelor de investiții și capital de lucru: achiziția de terenuri agricole; dotare/retehnologizare și automatizare; securitate energetică; certificate de depozit; piscicultura, acvacultura; industria alimentară; alinierea la obiectivele de mediu.

          Programul GARANT CONSTRUCT vizează asigurarea lichidităților și finanțării investițiilor pentru IMM-urile din sectorul construcțiilor implicate în proiecte privind îmbunătățirea eficienței energetice, investiții în domeniul energiei verzi și aliniere la obiectivele de mediu. În cadrul Programului GARANT CONSTRUCT se propune stabilirea eligibilității pe următoarele destinații ale finanțărilor:

– Achiziția de echipamente și utilaje de construcții, logistică industrială, inclusiv pentru demararea de activități noi în sectorul construcții;

– construcția, achiziția, amenajarea de hale pentru uz propriu, inclusiv pentru demararea de activități noi în sectorul construcții;

– Achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a IMM-urilor care derulează contracte în sectorul construcții;

– Achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu care să genereze eficiența consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare;

– Finanțarea capitalului de lucru pentru achiziția de materiale de construcții, combustibil, energie, salarii, pentru IMM-urile care derulează contracte în sectorul construcții.

          Programul INNOVATION are ca obiectiv sprijinirea realizării invențiilor, susținerii activităților la export ale IMM-urilor cu activitate în domenii de comerț și servicii, cu cifra de afaceri mai mică de 1 mil. €, care activează în industria exportatoare, nepoluantă. În cadrul Programului INOVATION vor putea fi finanțate activități constând în:

– Stimularea exporturilor românești;

– Susținerea tranzacțiilor internaționale și a investițiilor românești în străinătate;

– Stimularea comerțului on-line și a digitalizării;

– Retehnologizarea companiilor locale;

– Achiziții software și certificate de e-commerce și de administrare a unei firme (de tip ERP);

– Obținerea brevetelor de inovare privind produse, strategii, mediu, digitalizare.

          Mii de companii, de la start-up-uri și până la cele din agricultură și inovare, vor beneficia acești stimuli economici puternici pe care PSD i-a anunțat în programul său de guvernare și care devin acum măsuri concrete, cu aplicabilitate imediată, încă din acest trimestrul al anului.

          PSD își onorează o prioritate din programul său de guvernare și susține cel mai ambițios proiect național dedicat firmelor mici și mijlocii din România.

Ilie Toma, deputat PSD Hunedoara

Ilie Toma, deputat PSD Hunedoara

BIROCRAŢIA DE STAT TREBUIE SĂ RĂMÂNĂ ÎN SLUJBA CETĂŢENILOR

Birocraţia nu salvează România, dar o poate îngropa în trecut. Ultima experienţă personală de acest fel am avut-o discutând direct cu primari din judeţul Hunedoara despre problemele comunităţilor.

Aşa am aflat că primarii a trei comune hunedorene Vălişoara, Luncoiu de Jos şi Băiţa de pe traseul noului gazoduct  tronsonul Mintia-Brad au decis să îşi unească eforturile într-un parteneriat şi să realizeze împreună un proiect comun de dezvoltare a reţelelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale pentru cetăţenii lor.

De ce? Pentru că în zona respectivă, consumatorii obişnuiţi – casnici, instituţii, agenţi economici – utilizează combustibil solid, lichid sau butelii, respectiv cisterne GPL, pentru încălzire, prepararea hranei sau activităţi economice.

A contribuit decisv la demararea acestei iniţiative şi obligativitatea de a reduce tăierile din material lemnos şi înlocuirea lui cu alte tipuri de combustibil sau utilizarea de energii neconvenţionale.

Parteneriatul este format din Comuna Luncoiu de Jos –lider- şi Comunele Vălişoara şi Băiţa – membri.

Obiectivul principal în raport cu oamenii care ar fi trebuit să beneficieze de pe urma realizării acestui proiect   este racordarea a peste 3.400 de gospodării şi a clădirilor administrative la magistrala de gaz metan nou construită.

Foarte succint  drumul  birocratic a debutat în 31 decembrie 2020, cu depunerea cererii de finanţare. Numele proiectului “Dezvoltarea reţelelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale în comunele Vălişoara, Luncoiu de Jos şi Băiţa, judeţul Hunedoara”. Valoarea estimată a lucrărilor a fost de circa 15 milioane de euro.

Dar visul cetăţenilor celor trei comune hunedorene de a avea o viaţă mai bună s-a frânt repede. În 15 octombrie 2021, prin grila de verificare administrativă şi de eligibilitate, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare din Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene decide respingerea proiectului. Contestaţia depusă de cei trei primari în data de 12 noiembrie pentru ca procesul de evaluare a proiectului să continue a primit de asemenea o decizie negativă în 17 decembrie 2021.

Până aici totul nu pare altceva decât un proces birocratic banal în care o solicitare nu îndeplineşte toate criteriile solicitate şi de aceea este respinsă.

Dar în textul deciziei finale stă scris negru pe alb că: “Oraşul Uricani (lider) în parteneriat cu oraşul Aninoasa (membru)” care ar fi depus proiectul “Dezvoltarea reţelelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale în comunele Vălişoara, Luncoiu de Jos şi Băiţa, judeţul Hunedoara”. 

Însă oraşul Uricani şi oraşul Aninoasa sunt în Valea Jiului şi nu au nicio legătură cu parteneriatul celor trei comune de pe malul opus al Mureşului.

De pincipiu, o astfel de eroare prin care instituţia care este destinatarul de drept al răspunsului este înlocuită cu un altă instituţie, fără nicio calitate legală în context, anulează de drept legalitatea deciziei în sine şi toate nenumăratele argumente înşirate doct în foarte elaboratul text devin fără valoare.

Dar întrebările rămân. Cum a fost posibil ca o astfel de eroare să treacă neobservată de o întreagă comisie adunată tocmai ca să soluţioneze contestaţia? Cum a fost posibil ca o astfel de eroare să fie girată şi prin semnătura unui director general din minister? În ce măsură ne mai putem baza pe restul observaţiilor că sunt făcute cu rigoare şi competenţă, când de fapt întregul proces de evaluare este pus astfel sub semnul întrebării? Câte astfel de erori birocratice au mai fost făcute, dar solicitanţii au abandonat bătălia cu birocraţia ministerelor, cuprinşi de un sentiment de neputinţă în faţa unui sistem birocratic central atât de  artificial şi atât de superficial?

Şi sunt înclinat să dau dreptate unui alt primar care spunea recent că nu este vorba aici despre “funcţionari din ministere care îţi arată pixul” ca pe simbol al puterii pe care şi-o arogă individual, unilateral şi abuziv. Este vorba despre sistem. Un sistem în aşa fel conceput încât nu numai primarii dar şi preşedinţii de consilii judeţene  sunt nevoiţi să bată drumul ministerelor pentru a se plânge de diverse blocaje birocratice ce îi împiedică să finalizeze proiecte importante pentru cetăţenii din comunităţile sau judeţele pe care le conduc.

Ce rămâne de făcut în astfel de situaţii? Putem lăsa interesele legitime ale comunităţilor să fie anihilate de funcţionari publici care şi-au uitat menirea?

Răspunsul meu este: NU. Dacă sistemul birocratic nu funcţionează cum trebuie, atunci el trebuie ajustat. Factorii de decizie care îl coordonează trebuie să cunoască situaţia şi să ia măsuri în consecinţă, cât mai repede.

Nu putem lăsa oamenii în situaţia absurdă de a vedea cum o magistrală de gaz metan le trece prin faţa porţii, dar ei nu pot beneficia pentru că funcţionarii din ministere au uitat ce menire au.

De aceea, am făcut ieri un prim pas concret şi am adresat o întrebare minstrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene legată de necazul oamenilor din judeţul Hunedoara.

Este datoria noastră nu numai să luăm atitudine, ci să şi sprijinim concret schimbarea în bine, în favoarea cetăţenilor. 

Viorel Salan: “Pentru noi, parlamentarii PSD de Hunedoara, sprijinirea administraţiei locale a judeţului Hunedoara, rămâne un obiectiv prioritar”

Creşterea galopantă a preţurilor la energie, ordinea publică şi debutul sesiunii parlamentare au fost principalele teme pe care am dorit să le discutăm cu Viorel Salan, deputat PSD şi membru al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

–         Suntem într-o criză energetică majoră care afectează grav nu numai consumatorii casnici, ci şi întreaga economie românească. Ce soluţie vedeţi în această situaţie?

Este de necontestat faptul că suntem într-o gravă criză energetică. Desigur, nu suntem numai noi în această situație, este și Europa.

Experţii susţin că în ultimii 20 de ani nu a mai existat o astfel de criză. Ea nu a putut nici măcar fi anticipată  şi se constată că  nu are nicio legătură cu liberalizarea preţurilor. Se întâmplă acelaşi lucru şi în pieţele reglementate, pentru că există acest deficit de energie peste tot.

Totuşi este aberant să vedem că România are cele mai mari prețuri la energie și gaze naturale, în condițiile în care țara ocupă locul 2 (după Olanda) la rezervele de gaze naturale în Europa.

De asemenea, consumul intern de energie electrică a crescut cu 4,7% în primele 11 luni din 2021, iar la populație creșterea a fost de 6,9%. În aceeași perioadă prețul la energie electrică a crescut cu 15%, iar la gaze naturale cu peste 50%!

Aceste date ne arată că majorările de prețuri sunt pur speculative, fără nicio legătură cu raportul dintre cerere și ofertă. Aceasta este dovada că liberalizarea s-a făcut prost, fără a funcționa pe baze concurențiale.

– Cum am ajuns în această situaţie?

Foarte simplu. Prin măsuri greșite luate în Guvernarea PNL și USR si anume: liberalizarea pieței de energie și gaze naturale realizată de Guvernul Orban prin eliminarea plafonului la prețul de producție la gaze naturale și prin retragerea ANRE din reglementarea pieței de energie; eliminarea taxei de 2% pe cifra de afaceri a companiilor din energie din care se asigurau resursele pentru consumatorii vulnerabili; eliminarea cotelor obligatorii de depozitare pentru furnizorii de gaze naturale si respingerea propunerii legislative a PSD pentru plafonarea prețurilor la energie și gaze naturale și promovarea în Parlament a variantei legislative a ministrului Virgil Popescu.

– Cu ce soluție a venit PSD?

Măsurile PSD care au fost adoptate de Coaliție pentru scăderea prețurilor la energie pentru populație rezolvă pe termen scurt criza facturilor la energie. Prin aplicarea lor, peste 90% dintre consumatorii casnici vor plăti energia la prețurile de dinainte de liberalizare.

Dar, pe termen mediu, sunt necesare măsuri de reglementare a prețurilor, pentru pune capăt liberalizării sălbatice care s-a suprapus cu criza energetică la nivel european.

–         În primele săptămâni ale acestui an, au avut loc mai multe evenimente în care au fost implicaţi poliţişti, dintre care cel mai grav a fost accidentul în care două fetiţe au fost lovite pe trecerea de pietoni de către o maşină a poliţiei. Cum comentaţi?

Recentele evenimente confirmă din păcate o stare de fapt pe care am semnalat-o în mai multe rânduri ultimilor doi miniştri ai Afacerilor Interne, Marcel Vela şi Lucian Bode.

În ultimii doi ani, de fiecare dată când am  sesizat că lucrurile o iau într-o direcţie greşită, am luat deschis poziţie şi am cerut conducerii ministerului explicaţii şi lămuriri. Cele mai grave probleme pe care le-am sesizat au vizat aspecte legate de  selecţia, pregătirea şi nu în ultimul rând promovarea personalului.

Din poziţia de membu al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională am adresat în mod sistematic interpelări şi întrebări factorilor de decizie responsabili, în încercarea de a preveni consecinţele nefaste ale măsurilor luate.

Seria de evenimente petrecute în primele trei săptămâni din ale acestui an nu a făcut decât să confirme că am avut dreptate. Iar realitatea însăşi l-a obligat pe ministrul Lucian Bode să recunoască între altele că resursele umane de care dispune sunt insuficiente, pregătirea angajaţilor lasă de dorit şi există situaţii în care poliţia locală este într-o relaţie neprincipială cu puterea politică locală sau  chiar în cârdăşie cu infractorii, ceea ce este cel mai grav.

–         Începe o nouă sesiune parlamentară. Cu ce planuri vă veţi relua activitatea?

Activitatea  de legiferare  în contextul în care funcţionăm în această nouă majoritate parlamentară nu este deloc simplă.

Vă dau un exemplu concret: Partidul Social Democrat a votat un proiect de lege propus de actualul ministru al Energiei, legea privind compensarea facturilor. Dar am constatat la aplicarea ei că soluţia propusă nu rezolva situaţia reală.

Intenţia a fost bună, dar punerea în practică a eşuat complet. Şi din acest motiv esenţial, trebuiau luate rapid alte măsuri şi efectuate alte modificări legislative.

Toate aceste demersuri sunt însă sensibil încetinite de necesitatea consultărilor periodice în cadrul coaliţiei de guvernare pentru a ajunge la un numitor comun.

Din care cauză este foarte dificil să avansez o listă concretă de priorităţi legislative.

– Numiţi totuşi un obiectiv prioritar pe care îl aveţi în vedere.

Pentru noi, parlamentarii PSD de Hunedoara, sprijinirea administraţiei locale a judeţului Hunedoara, rămâne o prioritate permanentă a activităţii pe care o desfăşurăm şi la Parlament, şi în teritoriu.

În acest context, la sfârşitul lunii decembrie, la invitaţia preşedintelui Consiliului Judeţean Laurenţiu Nistor, a avut loc o rundă de consultări cu parlamentarii hunedoreni pentru rezolvarea problemelor care vizează transportul public, pentru a identifica soluțiile legislative necesare subvenționării transportului rutier de persoane.

Din cauza pandemiei, urmare a scăderii numărului de călători, dar și pentru că pirateria este încă un fenomen prezent, anumite trasee au devenit nerentabile, iar operatorii renunță la ele.

În aceste condiții, elevii din aceste zone se află în imposibilitatea de a ajunge la cursuri, educația fiind un drept fundamental, iar ceilalți călători se confruntă cu probleme privind mobilitatea.

Suntem şi noi, parlamentarii hunedoreni, alături de elevi, de părinți, de cetățenii județului și de primari, şi dorim rezolvarea acestei situaţii.

Urmare acestei întâlniri, aşteptăm de la departamentele  de specialitate ale Consiliului Județean Hunedoara o serie de propuneri de modificări legislative pe care să le preluăm pentru a le concretiza cât mai repede în iniţiative legislative.

“Am speranţa neclintită că anul viitor va fi un an mai bun pentru toţi românii”

Au trecut deja doi ani de când trăim cea mai gravă criză sanitară mondială din ultimii 70 de ani.

Virusul COVID – 19 a îngenuncheat o lume întreagă. Dar dincolo de efectele bolii asupra oamenilor, şocul provocat de pandemie  a avut un impact puternic asupra economiei şi vieţii sociale, impunând decizii de natură economică și socială cu adevărat radicale.

În toată această perioadă, a trebuit să învăţăm prin încercări ce funcţionează bine şi ce trebuie ameliorat. Acum trebuie să transformăm soluţiile ad-hoc utilizate pentru a face faţă crizei prin structuri instituţionale permanente.

Chiar dacă parcurgem cu toţii o perioadă atât de complicată, am încredere că şi acum, ca de fiecare dată în istorie, vom avea capacitatea de a depăşi momentele dificile şi în 2022 vom lăsa în urmă ce a fost mai rău din pandemie.

Am convingerea fermă că era intervenţiei publice masive în vieţile noastre prin decizii obligatorii, se va sfârşi în această iarnă.

Am speranţa neclintită că anul viitor va fi un an mai bun pentru toţi românii!

Vă doresc din toată inima să aveţi sărbătorile Crăciunului, Anului Nou şi ale Bobotezei cu pace, cu sănătate, cu bucurie în inimă, curaj în suflet, cu oameni buni în preajmă şi multă înţelepciune.

Sărbători binecuvântate!

La mulţi ani!

Viorel Salan         

 Deputat PSD de Hunedoara

Esența unei bune guvernări este de a căuta și aplica soluții pentru binele tuturor românilor

          PSD a intrat în coaliția de guvernare pentru a scoate România din criză și pentru a readuce cetățenii în prim plan, cum a făcut-o de fiecare dată după oricare guvernare de dreapta.

          De-a lungul anilor, guvernările dreptei au generat crize economice, au închis școli și spitale, au tăiat pensii, au tăiat salarii, dar esența unei bune guvernări nu este de a tăia din salarii, pensii sau alte venituri, de a pune noi taxe și accize. Când 10% din economie este subterană, conform datelor prezentate de Institutul Național de Statistică și gradul de colectare al taxei pe valoarea adăugată (TVA) este redus, esența guvernării este de a căuta și aplica soluții pentru a aduce bani la bugetul statului printr-o bună colectare a taxelor deja existente și de a recupera tot ce este al statului.

Pentru că economia României este în declin, s-a scumpit tot ce se putea scumpi și inflația a atins cote record în timp ce veniturile oamenilor sunt înghețate PSD se angajează din nou să repare ce au stricat guvernele de dreapta, să crească puterea de cumpărare și să stopeze prăbușirea nivelului de trai.

          PSD a intrat la guvernare nu doar cu angajamentul ci și cu determinarea de a promova o schimbare în bine a politicilor publice și a relației cu cetățeanul. Misiunea asumată de PSD este să readucă normalitatea în viața oamenilor, statul să aibă grijă de cetățenii săi, mai ales de cei vulnerabili, munca să fie încurajată și răsplătită, iar familiile cu copii sprijinite. Prin intrarea la guvernare, în actuala coaliție, PSD dorește restabilirea echilibrelor pentru indicatorii esențiali care definesc rating-ul financiar al unei țări (nivel de creștere al PIB, grad de îndatorare, deficit bugetar, inflație, deficit al balanței de plăți, curs valutar).

          Printre prioritățile PSD se regăsesc și măsuri de reducere a gradului de sărăcie, acordarea de facilități în agricultură și alte domenii vulnerabile, evitarea altor crize, precum și asigurarea de resurse consistente pentru investiții – echivalentul a 7% din PIB. Prin investiții se generează noi locuri de muncă, venituri mai mari pentru angajați sau venituri suplimentare la bugetul de stat, acestea fiind considerate motorul unei economii.

          PSD va readuce normalitatea, dezvoltarea economică și implicit o viață mai bună pentru români prin aplicarea unor măsuri urgente necesare pentru a opri prăbușirea economică, socială și sanitară și măsuri care să redea speranța și încrederea că putem să creștem din nou.

Ilie Toma,
deputat PSD Hunedoara

Pentru intrarea la guvernare PSD a negociat programe și măsuri pentru români

          S-au scurs peste 80 de zile de când România se află în criză politică generată de fosta coaliție de dreapta și, prin intrarea la guvernare, PSD a decis să-și asume răspunderea și să pună capăt acestei crize.

          La negocierile pentru formarea noului Guvern, PSD a avut de ales între impunerea pachetului social și funcția de premier în prima etapă. PSD a decis că realizarea măsurilor din pachetul social este mai importantă decât deținerea funcției de premier în prima rundă. De aceea, PSD s-a asigurat că va avea instrumentele guvernamentale pentru a realiza măsurile din pachetul social, respectiv Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Sănătății, Ministerul Familiei.

          Principalele măsuri din programul social:

– Creșterea alocațiilor cu 40%, de la 427 lei la 600 lei pentru copiii sub 2 ani, creșterea de la 214 la 243 lei pentru celelalte vârste și a 13-a alocație pentru copii cu dizabilități.

– Creșterea salariului minim de la 2.300 la 2.550 de lei (+10,9%)

– Creșterea pensiei minime cu 25% de la 800 la 1.000 lei/lună.

– Creșterea punctului de pensie cu 10%. În plus se va acorda un ajutor suplimentar pentru perioada de iarnă tuturor pensionarilor cu pensia peste nivelul minim, dar sub 1.600 lei.

În plus, negocierile trebuiau încheiate, pentru că este nevoie urgent de un guvern cu puteri depline care să facă rectificarea bugetară și să ia măsurile absolut necesare pentru stabilizarea României.

          PSD este un partid responsabil și solidar cu românii și cu toate categoriile sociale din România.

          Intrarea PSD la guvernare reprezintă garanția că veniturile românilor vor continua să crească, că investițiile vor ajunge la 7% din Produsul Intern Brut (PIB), că se vor aplica măsuri concrete în domeniile social, economic și sanitar și că se vor atrage mai mulți bani europeni. Doar așa România poate reveni la normalitate și reconstrucție.

Când românii și România sunt pe primul loc negocierile se concentrează pe nevoile cetățenilor din România și problemele reale cu care se confruntă românii nu pe funcția de prim-ministru sau alte funcții efemere.

          PSD guvernează tot timpul pentru români și a demonstrat în toată această perioadă de criză că este cel mai responsabil și cel mai stabil partid din România.

Ilie Toma,
deputat PSD Hunedoara

Viorel Salan: “România  avea nevoie urgent de un guvern cu puteri depline, care să facă rectificarea bugetară şi să ia rapid măsurile necesare” 

De azi, PSD a format un nou guvern împreună cu PNL şi UDMR. Despre acest eveniment politic foarte important, am dorit să aflăm şi părerea lui  Viorel Salan, deputat PSD de Hunedoara, membru al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

–     Azi, avem o nouă majoritate în Parlament şi deci un nou guvern. De ce a intrat PSD la guvernare când era mai simplu să stea în opoziţie?

După 80 de zile, criza politică s-a încheiat în sfârşit. Ca parte a soluţiei politice,  Partidul Social Democrat și-a asumat răspunderea  de a intra la guvernare în plină criză sanitară, socială şi economică pentru că România  avea nevoie urgent de un guvern stabil şi nu de un guvern minoritar. România  avea nevoie urgent de un guvern cu puteri depline, care să facă rectificarea bugetară şi să ia rapid măsurile necesare. Acum prima prioritate este stabilizarea ţării.

–      Deci, începând de azi, România are un guvern cu puteri depline?

Cu certitudine, da. Mai mult decât atât, azi, după votul de învestitură din Parlament şi depunerea  jurământului se doreşte ca membrii guvernului să se deplaseze imediat la Palatul Victoria, unde să aibă loc, tot azi, şi prima şedinţă de guvern.  Este foarte posibil ca să aibă loc şedinţe de guvern şi vineri, şi luni. Trecem printr-o perioadă foarte dificilă şi foarte complicată. Trebuiesc luate imediat o serie de măsuri importante. Aceste măsuri vor cuprinde criza sanitară, energetică, economică și, nu în ultimul rând, criza socială. Sunt măsuri ce vor fi luate astfel încât toţi românii să treacă iarna.

–      Care sunt priorităţile de guvernare ale PSD?

În condițiile creșterilor explozive ale prețurilor la energie, alimente și medicamente, care au erodat semnificativ puterea de cumpărare a românilor, este absolut necesar ca noul guvern să ia măsuri pentru protejarea celor mai vulnerabile categorii sociale.

Astfel PSD a reușit să impună în programul comun de guvernare mai multe măsuri importante pentru creșterea veniturilor populației și în special a celor cu venituri mici. Categoriile sociale prioritare sunt familiile cu mulți copii şi pensionarii cu pensii mici.

Principalele măsuri sociale obținute sunt:

–      creșterea punctului de pensie cu 10%,  creșterea pensiei minime cu 25% şi acordarea unui ajutor suplimentar pentru pensionarii cu pensii mici pentru perioada de iarnă.

–      creșterea salariului minim la 2.550 lei. Acest lucru va avea un impact pozitiv în special la nivelul salariaților din mediul privat – aici fiind cei mai mulți angajați cu acest nivel de salarizare.

–      creșterea alocațiilor pentru copii mici, sub 2 ani, cu 40,2%, respectiv de la 427 la 600 de lei și cu 13,5% pentru vârsta 2-18 ani, respectiv de la 214 lei în prezent la 243 lei.

–      cei care au pensie mai mare de 4.000 de lei nu vor mai fi scutiţi de plata CASS.

–      se va acorda cea de-a 13 indemnizaţie pentru persoanele cu handicap.

–      cei care au pensii între 1.000 şi 1.600 de lei vor primi o indemnizaţie de 1.200 de lei la începutul anului viitor. Sprijinul financiar va fi acordat o singură dată pentru a suporta creșterea facturilor la utilități.

–      Ce măsuri urgente sunt avute în vedere pentru soluţionarea crizei din Sănătate?

Există şi o listă de măsuri urgente pentru combaterea pandemiei. Dintre acestea aş aminti aici câteva, cum ar fi: accesul la medicație antivirală pe bază de prescripție în farmaciile cu circuit deschis; constituirea unității de achiziție, stocare și distribuție a medicației specifice pacienților COVID-19; un pachet de informații ușor accesibil pentru toți cetățenii: “Ce fac dacă am un test pozitiv, dacă sunt contact al unui caz pozitiv? Unde mă adresez? Când  și unde mă prezint la medic? De unde procur medicația de care am nevoie?”; asigurarea accesului universal la testare pentru următoarele 60 de zile; acces gratuit la testare o dată pe săptămână la medicul de familie și în ambulatorii de specialitate pentru persoanele asimptomatice; testarea elevilor, în cazul redeschiderii școlilor și liceelor, dar și a studenților, prin teste din salivă, minim o dată pe săptămână; continuarea campaniei de vaccinare, în paralel cu punerea în funcțiune a unei campanii credibile de informare a cetăţenilor.

Deputat PSD, Viorel Salan

Cu certitudine vom guverna pentru români, nu pentru funcţii!