PSD a intrat la guvernare să sprijine firmele românești

          Ministrul PSD al Finanțelor, Adrian Câciu, a alocat sume importante de bani ca ajutor de stat pentru mediul de afaceri național și, pe lângă fondurile alocate programelor IMM Invest și IMM Agro, vor fi lansate noi programe de sprijin prin intermediul a trei piloni strategici, respectiv cele trei fonduri de garantare: Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, Fondul Român de Contra-garantare și Fondul de Garantare a Creditului Rural.

          Totodată, Ministerul Finanțelor a elaborat Proiectul Ordonanței de urgență pentru aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească: PROGRAMUL IMM PROD – pentru industrializarea economiei, PROGRAMUL RURAL INVEST – pentru finanțarea afacerilor din mediul rural, PROGRAMUL GARANT CONSTRUCT – pentru sectorul construcțiilor și PROGRAMUL INNOVATION – pentru invenții și inovații.

          În cadrul Programului IMM PROD se pot finanța următoarele activități:

– Achiziția de echipamente și utilaje, inclusiv pentru reconversia de la intermediere la producție sau demararea de activități noi de producție;

– Construcția, achiziția, amenajarea de terenuri și hale destinate producției;

–  Achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a IMM-urilor, inclusiv proiecte de retehnologizare pentru IMM-urile care activează și dezvoltă proiecte în industria producătoare;

– Achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu care să genereze eficiența energetică consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare;

– Finanțarea capitalului de lucru pentru stocuri de materii prime, materiale și mărfuri (în cazul companiilor producătoare care dețin propriile lanțuri de distribuție) și pentru alte cheltuieli de exploatare, pentru firmele care intenționează să deschidă/dezvolte/ diversifice activități de producție.

          Programul RURAL INVEST are ca obiectiv asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor realizate de către beneficiarii eligibili care își localizează producția în mediul rural și urban mic. În cadrul acestui program sunt eligibile următoarele destinații ale finanțărilor aferente creditelor de investiții și capital de lucru: achiziția de terenuri agricole; dotare/retehnologizare și automatizare; securitate energetică; certificate de depozit; piscicultura, acvacultura; industria alimentară; alinierea la obiectivele de mediu.

          Programul GARANT CONSTRUCT vizează asigurarea lichidităților și finanțării investițiilor pentru IMM-urile din sectorul construcțiilor implicate în proiecte privind îmbunătățirea eficienței energetice, investiții în domeniul energiei verzi și aliniere la obiectivele de mediu. În cadrul Programului GARANT CONSTRUCT se propune stabilirea eligibilității pe următoarele destinații ale finanțărilor:

– Achiziția de echipamente și utilaje de construcții, logistică industrială, inclusiv pentru demararea de activități noi în sectorul construcții;

– construcția, achiziția, amenajarea de hale pentru uz propriu, inclusiv pentru demararea de activități noi în sectorul construcții;

– Achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a IMM-urilor care derulează contracte în sectorul construcții;

– Achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu care să genereze eficiența consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare;

– Finanțarea capitalului de lucru pentru achiziția de materiale de construcții, combustibil, energie, salarii, pentru IMM-urile care derulează contracte în sectorul construcții.

          Programul INNOVATION are ca obiectiv sprijinirea realizării invențiilor, susținerii activităților la export ale IMM-urilor cu activitate în domenii de comerț și servicii, cu cifra de afaceri mai mică de 1 mil. €, care activează în industria exportatoare, nepoluantă. În cadrul Programului INOVATION vor putea fi finanțate activități constând în:

– Stimularea exporturilor românești;

– Susținerea tranzacțiilor internaționale și a investițiilor românești în străinătate;

– Stimularea comerțului on-line și a digitalizării;

– Retehnologizarea companiilor locale;

– Achiziții software și certificate de e-commerce și de administrare a unei firme (de tip ERP);

– Obținerea brevetelor de inovare privind produse, strategii, mediu, digitalizare.

          Mii de companii, de la start-up-uri și până la cele din agricultură și inovare, vor beneficia acești stimuli economici puternici pe care PSD i-a anunțat în programul său de guvernare și care devin acum măsuri concrete, cu aplicabilitate imediată, încă din acest trimestrul al anului.

          PSD își onorează o prioritate din programul său de guvernare și susține cel mai ambițios proiect național dedicat firmelor mici și mijlocii din România.

Ilie Toma, deputat PSD Hunedoara

Ilie Toma, deputat PSD Hunedoara

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s